Integracja Sensoryczna

Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta, autor akcji, książek i filmów z serii: „Mamo, Tato co Ty na to?”;

Paweł Zawitkowski
Fizjoterapeuta, autor akcji,
książek i filmów z serii:
„Mamo, Tato co Ty na to?”Zarówno w domu dzieci prezentujących różnego rodzaju dysfunkcje, jak i w każdego rodzaju ośrodku terapeutycznym potrzebny jest sprzęt, który z jednej strony pozwalałby na realizację naszych zadań edukacyjnych i terapeutycznych, z drugiej – w jak największym stopniu pozwalałby na realizację potencjału dziecka, a w końcu w jak najmniejszym stopniu kojarzyłby się dziecku z procesem terapii i uczenia.

Klocki magnetyczne Jolly Heap, dzięki prostej formie i uniwersalnym kształtom oraz ogromnej łatwości łączenia i rozkładania, dają możliwość nieograniczonego w czasie i przestrzeni modyfikowania miejsca do pracy, terapii, odpoczynku i zabawy – całego otoczenia dziecka.

Dzięki możliwości kształtowania odpowiednich płaszczyzn, wymiarów i kształtów konstrukcji budowanych z tych klocków, jesteśmy w stanie dostosować je do indywidualnych ograniczeń i dysfunkcji dziecka, tak by mogło w optymalny sposób wykorzystać swój potencjał. Wyjątkową zaletą jest fakt, że dziecko, nawet bez specjalnych umiejętności w zakresie koordynacji ruchu, jego organizacji i umiejętności technicznych, razem z pedagogiem lub terapeutą może samo, aktywnie uczestniczyć w organizowaniu przestrzeni do zabawy, nauki i terapii.

Specyfika klocków i łatwość łączenia ich w nieskończonej ilości wariacji, pozwala, by zabawa stałą się również terapią, a terapia - zabawą. Dziecko tworzy swoje otoczenie, może analizować swoje możliwości, ograniczenia, samo oceniać swój potencjał i potrzeby. Często jego pomysły i sposób konstruowania przestrzeni wokół siebie, służą inspiracji rodziców, pedagogów i terapeutów.

Wykorzystanie tak mobilnych, a jednocześnie łatwych w łączeniu elementów pozwala na kształtowanie i doskonalenie takich cech jak organizacja i koordynacja ruchu, wymyślanie i planowanie wielu wariantów własnej aktywności i jej warunków. To pozwala na uwolnienie i pielęgnowanie kreatywności dziecka w wymiarze zarówno globalnym jak i precyzyjnym. Przy zachowanych możliwościach pełnej kontroli i promocji jakości jego spontanicznej aktywności.


Dla jakich dzieci korzystne byłoby wykorzystanie takiego sprzętu?

Ze względu na swój uniwersalny charakter, łatwość w obsłudze, formę i fakturę, klocki Jolly Heap możemy stosować nie tylko dla dzieci w pełni zdrowych i tych prezentujących różne dysfunkcje. Praktycznie trudno znaleźć ograniczenia dla ich stosowania.

Mogą służyć jako idealne podłoże dla dzieci z wygórowaną odpowiedzią na bodźce czuciowe i innych zmysłów. I tu możliwości jest wiele. To może być łóżko, fotel, blat, wszelkiego rodzaju skośne i złożone płaszczyzny, dzięki którym możemy wygaszać niektóre, niefunkcjonalne reakcje dziecka, promując jednocześnie jego spontaniczną aktywność zarówno globalną, jak i precyzyjną.

Mogą stać się materiałem do tworzenia przestrzennych konstrukcji promując i doskonaląc wszelkie umiejętności dziecka w tej dziedzinie: planowanie, organizacja ruchu, koordynacja i precyzja, ocena i łatwa korekta własnych działań, percepcja i ocena przestrzeni, świadomość położenia i ruchu w niej własnego ciała.

Idealne do pracy indywidualnej, dające możliwość asystowania i kierowania aktywnością dziecka, z możliwością modyfikowania zakresu i kierunku jego uwagi oraz charakteru jego aktywności – od najbardziej dynamicznej i niezorganizowanej po tę precyzyjną, planową i zorganizowaną.

Idealne do pracy zespołowej, pozwalające na planowe zorganizowanie pracy w grupie, logiczne i pozornie przypadkowe jej porządkowanie, dające możliwość dopasowania skali trudności zabaw lub elementów terapii do poziomu umiejętności, koncentracji, koordynacji i uwagi każdego z dzieci z osobna, nawet jeśli w tej samej grupie ich możliwości i umiejętności prezentują bardzo różne poziomy.

Wiele zależy od profesjonalnego przygotowania i inwencji pedagogów i terapeutów. To klocki Jolly Heap, a nie dziecko, dostosowujemy, w pełnym tego słowa znaczeniu, do jego potrzeb, w zasadzie w każdym rodzaju ich aktywności – od odpoczynku, po pracę i zabawę.


Też uważasz, że klocki JollyHeap to świetny wybór? Nie czekaj, zamów teraz!