Projekty UE

JollyHeap Svitlana Sapunova zrealizowała projekt pt. „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa „JollyHeap” Svitlana Sapunova.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie procesu
produkcji i wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów na rynek.
Całkowita wartość projektu wynosi: 236 704,58 zł
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 138 052,50 zł