Projekty EU

JollyHeap

JollyHeap Svitlana Sapunova zrealizowała projekt pt. „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa „JollyHeap” Svitlana Sapunova.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie procesu produkcji i wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów na rynek.

Całkowita wartość projektu wynosi: 236 704,58 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 138 052,50 zł

JollyHeap

JollyHeap Svitlana Sapunova zrealizowała projekt pt. Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest wejście na rynek USA. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 150 000 zł

JollyHeap